rhy.fi
Toiminta

Riistanhoito, hirvenmetsästys sekä hirvipeijaiset ovat metsästysseuran näkyvimpiä toimintoja. Riistakolmiolaskenta myös loppukesästä saa liikkeelle pienen joukon jäsenistöä. Keväisin telkänpönttöjen teko, puhdistaminen ja kunnostaminen on mukavaa metsästysseuratoimintaa. Metsästysseura järjestää jäsenistölleen vuosittain pienpetopyyntikilpailun. Kilpailutoimintaa ja riistanhoitoa pyritään kehittämään koko ajan. Pienpetopyyntikilpailun rinnalle on tarkoitus muodostaa seuran jäsenistölle mahdollisuus kisailla myös aktiivisuudesta riistanhoidossa, eli riistanhoitokilpailu.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua