rhy.fi
Kokouspöytäkirja

Sotkajärven metsästysseura ry:n kesäkokous 18.8.2019 Hirvaskosken koululla klo 14.00

Esityslista ja pöytäkirja.

  1. Kokouksen avaus: pj Otto Holmström avasi kokouksen klo 14:00.
  2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat: puheenjohtajaksi valitaan Otto Holmström, sihteeriksi valitaan Johanna Holmström, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valitaan Juho Iinattiniemi ja Urho Mäntykenttä.
  3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus: todetaan kokous

lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Ilmoitus Iijokiseudussa 7.8.2019.

  1. Kokouksen työjärjestys: hyväksytään kokouksen

työjärjestys.

  1. Päätetään hirvenmetsästyssääntöjen vahvistamisesta:

vahvistetaan hirvenmetsästyssäännöt sellaisenaan.

6.Päätetään tulevan kauden metsästyksestä

-Kanalinnut: johtokunnan esityksen mukaisesti päätettiin kanalintukiintiöksi kolme lintua, joista yksi voi olla metsolintu. Lisäksi otetaan käyttöön saalisilmoitus, jolla osallistuu arvontaan vuosikokouksessa.

-Kauris: kauriinmetsästyksestä kaksi esitystä: johtokunnan esitys (1) sekä Pekka Pitkäsen esitys (2), jossa kiintiöksi esitetään 10 kaurista ja metsästys suositellaan kohdistettavaksi Iinattijoki-Nälköoja -linjan eteläpuolelle. Molemmille esityksille on kannatusta, joten äänestetään. Äänestystulos: johtokunnan esitystä kannatti 15, Pekka Pitkäsen esitystä kannatti 8. Kauriinpyynnissä kiintiö 6 kpl, pyynti sallitaan marraskuun loppuun asti, yksi kauris/ilmoittautunut metsästäjä, yhdyshenkilönä Aappo Holmström, pyynnin järjestely toteutetaan kuten edellisenä vuonna. Pyynti kielletään Iinattijoki-Nälköoja -linjan pohjoispuolelta.

        -Rauhoitetut lajit: riekko

-Rauhoitusalueet: Paratiisin pihapiirin pellot, koulun kolmio, Vellivaaran pellot, Myllyvaara sunnuntaisin, kauriinpyynnissä Iinattijoki-Nälköoja -linjan pohjoispuoli.

  1. Päätetään vieraslupien myynnistä, hinnoista ja lupien

    saaliskiintiöistä: päätetään vieraslupien myynnistä,   

    hinnoista ja lupien saaliskiintiöistä johtokunnan esityksen

    mukaisesti. Tiedotetaan hinnoista ja myynnistä seuran

    verkkosivuilla tehokkaammin.

  1. Käsitellään saapuneet jäsenanomukset: hyväksytään

     seuran jäseniksi Pentti Puhakka ja Jori Laakkonen.

  1. Muut asiat: kauriinruokinta hoidetaan jatkossa

    kohdennetusti vain yhdyshenkilön toimesta,  

    yhdyshenkilönä Aappo Holmström. Johtokunta selvittää

    sääntömuutostarpeen koskien kokousilmoittamista

    paikallislehdessä. Tarvittaessa vuosikokouksessa tehdään

    sääntömuutos, josta ilmoitetaan kokouskutsussa.

    Riistanhoitoyhdistykseltä kysytään

    metsästyksenvalvontakäytännöistä.

10.Kokouksen päättäminen: puheenjohtaja päättää

     kokouksen klo 15:50.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua