rhy.fi
Kokouspöytäkirja

Sotkajärven Metsästysseuran vuosikokous 18.2.2024 Hirvaskosken koululla klo 13.00. Kokoukseen osallistui yhteensä 14 jäsentä.

-kokouksessa julkistettiin pienpetokilpailun tulokset ja palkittiin kolme eniten pisteitä kerryttänyttä pienpetopyytäjää. Pienpetokilpailuun tuli seitsemän ilmoittautumista.

-Arvottiin saalisilmoituksen jättäneiden kesken herkkukassi. Saalisilmoituksia tuli 19. 

-Esitettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus kaudelta 2023.
-Esitettiin tilikertomus kaudelta 2023. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin, ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
-Seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Juha Hanhela.
-Johtokuntaan valittiin jatkamaan Heimo Kemppanen ja Pirkko Saastamoinen.
-Valittiin toiminnantarkastajat ja heille varajäsenet.
-Esitettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2024.
-Päätettiin puheenjohtajan, metsästyksenjohtajan ja sihteerin palkkiot.
-Päätettiin seuran jäsen- ja liittymismaksuista seuraavaa: jäsenmaksun suuruus on 30 euroa (kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua), seuraan liittymismaksun suuruus on 40 euroa ja hirviporukkaan liittymismaksun suuruus on 70 euroa. 
-Hirviporukan metsästyksenjohtajaksi valittiin jatkamaan Juho Iinattiniemi.
-Valittiin jatkamaan riistalaskentajaoston vetäjänä Heimo Kemppanen, Riistapeltojaoston vetäjinä Aappo Holmström ja Pentti Puhakka, Kaurisjaoston vetäjinä Juha Hanhela, Seppo Holmström, Aappo Holmström, Arto Jokikokko ja Pentti Puhakka.
-Hyväksyttiin seuraan yksi uusi jäsen.
-Muissa asioissa keskusteltiin maanvuokraussopimusten viennistä Reviiriin.

 

Sotkajärven Metsästysseuran vuosikokous 25.2.2023 Hirvaskosken koululla klo 14.00. Kokoukseen osallistui yhteensä 17 jäsentä. 
-Kokouksessa julkistettiin pienpetokilpailun tulokset ja jaettiin palkinnot kolmelle eniten pisteitä keränneelle. Ilmoituksia pienpetokilpailuun tuli yhteensä 6. 
-Arvottiin saalisilmoituksen jättäneiden jäsenten kesken herkkukori. Saalisilmoituksia toimitettiin 37 kpl.
-Esitettiin ja hyväksyttiin toimintakertomus kaudelta 2022.
-Esitettiin tilikertomus kaudelta 2022. Tilit hyväksyttiin ja vahvistettiin, ja kokous myönsi tili- ja vastuuvapauden tilivelvollisille.
-Seuran puheenjohtajana valittiin jatkamaan Juha Hanhela.
-Johtokuntaan valittiin jatkamaan Juho Iinattiniemi ja Johanna Holmström.
-Valittiin toiminnantarkastajat ja heille varajäsenet.
-Esitettiin ja hyväksyttiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio toimintakaudelle 2023.
-Päätettiin puheenjohtajan, metsästyksenjohtajan ja sihteerin palkkiot.
-Päätettiin seuran jäsen- ja liittymismaksuista seuraavaa: jäsenmaksun suuruus on 30 euroa (kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua), seuraan liittymismaksun suuruus on 40 euroa ja hirviporukkaan liittymismaksun suuruus on 70 euroa. 
-Hirviporukan metsästyksenjohtajaksi valittiin jatkamaan Juho Iinattiniemi.
-Valittiin jatkamaan riistakolmiolaskennan vetäjänä Heimo Kemppanen, Riistapeltojaoston vetäjinä Aappo Holmström ja Pentti Puhakka, Kaurisjaoston vetäjinä Juha Hanhela, Seppo Holmström, Aappo Holmström, Arto Jokikokko ja Pentti Puhakka.
-Hyväksyttiin viisi uutta jäsentä seuraan.
-Muissa asioissa keskusteltiin lyijyhaulikiellosta kosteikkoalueilla.Sotkajärven Metsästysseuran kesäkokous 13.8.2022 klo 13:00 Hirvaskosken koululla.
Kokoukseen osallistui yhteensä 9 jäsentä. 
-Kokouksessa vahvistettiin hirvenmetsästyssäännöt alkavalle kaudelle. Sääntöihin ei tehty muutoksia.
-Kokouksessa päätettiin alkavan kauden pyyntikiintiöistä. Kanalinnunpyynnissä on jäsentä kohden neljän linnun kiintiö. Neljästä linnusta yksi saa olla metsolintu ja yksi saa olla riekko. Yhtään kanalintulajia ei rauhoitettu seuran alueella. 
-Kauriinpyynti toteutuu 1.9.-30.11. sekä mikäli kokonaiskiintiötä jää, kevätpukkipyynti 16.5.-15.6.2023. Kokonaiskiintiöksi vahvistettiin kolme kaurista. Jokaista pyyntiin ilmoittautunutta metsästäjää kohden on yhden kauriin kiintiö. Pyyntiin osallistuakseen jäsenen tulee ilmoittautua pyynnin yhdyshenkilölle (ks. tarkemmin kohdasta "metsästettävät lajit-kauriin metsästys"). 
-ei rauhoitettu erikseen mitään metsästettävää lajia.
-rauhoitusalueet ovat Vellivaaran pellot, Myllyvaara sunnuntaisin, Paratiisin pellot, koulun kolmio, Jyrki Laakkosen pellot haulikkopyynniltä.
-vieraslupien myynnistä päätettiin seuraavaa: jokaisella jäsenellä on mahdollisuus osaa vieraslupia, joiden hinta on 15 euroa/kpl. Vieraslupa on voimassa 7 vrk. Vieraslupaan ei sisälly erillistä kanalintukiintiötä, vaan vieraan saadessa saaliiksi kanalinnun, on se pois jäsenen kiintiöstä. Vieraslupien ostettavaa määrää ei ole rajoitettu. Maanvuokraajajäsen saa ostaa kauden aikana kaksi koko kauden voimassaolevaa vieraslupaa. Hinta on 15 euroa/kpl. Maanvuokraajan vieraskortti sisältää oman kanalintukiintiön. Vierasluvat maksetaan ensisijaisesti seuran pankkitilille (ks. tarkemmin "vierasluvat").
-seuran alueelle siirtyvästä suurpetopyynnistä tulee ilmoittaa seuran puheenjohtajalle tai metsästyksenjohtajalle. Pyynnissä olevilta seuraan kuulumattomilta jäseniltä ei peritä vieraslupamaksua. Seuran alueella tapahtuessaan pyynnissä tulee olla mukana myös seuraan kuuluva jäsen. 
-Aktiiviseen pienpetopyyntiin saa ottaa vieraan mukaan ilman vieraslupamaksua. Mikäli vieras ampuu pienpedon, saalismaksu maksetaan jäsenelle. Saaliiksi saatua pieneptoa ei hyväksytä seuran pienpetokilpailuun.
-Hyväksyttiin kaksi uutta jäsentä.
-yksi jäsen on eronnut kevään aikana.
-Kerrottiin ja keskusteltiin suunnitelmasta aidata riistapeltoja hiljalleen tulevina vuosina-
-myönnettiin seuran tilinkäyttöoikeudet metsästyksenjohtajalle.
-päätettiin yhdistää seuran kaksi pankkitiliä.
-päätettiin siirtää seuran kirjapito tilitoimistolle.
-suunnitelmana on pitää hirvipeijaiset syksyn aikana.
-kerrottiin maanvuokraussopimusten siirtämisestä Reviiriin.
-käytiin läpi tämänhetkistä jäsenmaksutilannetta sekä jäsenistön määrää sekä tulo- ja menotilannetta. Kerrottiin, että taloudellinen toiminta on pysynyt tulo- ja menoarviossa.

Tutustu rhy.fi
Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua
Ylös