rhy.fi
Rauhoitusalueet

-Rauhoitusalueet: -Paratiisin pihapiirin pellot, koulun kolmio, Vellivaaran pellot, Myllyvaara sunnuntaisin, kauriinpyynnissä Iinattijoki-Nälköoja -linjan pohjoispuoli.

Tämä sivusto on osa rhy.fi -palvelua